CUỒNG THIẾT - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Cuồng Thiết | 狂铁

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


 Nội tại - Chiến Xa Không Sợ Hãi

Đòn đánh thường và các kỹ năng dạng cơ bản của Cuồng Thiết đánh trúng mục tiêu sẽ sạc năng lượng cho vũ khí của anh ta.

Khi điểm năng lượng đạt đến tối thiểu 30 điểm thì mỗi đòn đánh thường sau đó gây thêm 50 Sát thương vật lý và hồi lại 70 Máu đồng thời cường hóa các kỹ năng của anh, đem đến các hiệu ứng cường hóa khác nhau và không tiếp tục sạc năng lượng nữa.

Đánh thường mỗi đòn sạc 7 điểm năng lượng, kỹ năng trúng 1 đơn vị sạc 10 điểm năng lượng, tối đa tích trữ 90 điểm năng lượng.Kỹ năng 1 - Lưỡi Đao Vụn Vỡ

Hồi chiêu: 5s

Cuồng Thiết vung vũ khí về phía trước 2 lần, mỗi lần gây 80 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi phục 30 (+16% Công vật lý) Máu kèm theo 2% Máu đã mất.

Sạc điện cường hóa: Sát thương tăng lên đến 120 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý, hồi phục tăng lên đến 60 (+32% Công vật lý) Máu kèm theo 4% Máu đã mất.


Sát thương cơ bản: 80 / 110 / 140 / 170 / 200 / 230

Sát thương cường hóa: 120 / 165 / 210 / 255 / 300 / 345

Hồi phục: 20 / 36 / 42 / 48 / 54 / 60

Hồi phục cường hóa: 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120


Kỹ năng 2 - Cường Kích Phong Bạo

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s /8s

Cuồng Thiết lao về phía trước, gây 150 (+75% Công vật lý) sát thương vật lý lên các mục tiêu trên đường đi. Sau khi dừng lại đòn đánh thường tiếp theo được cường hóa, gây 200 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý kèm theo 50% giảm tốc trong 2s.

Sạc điện cường hóa: đánh đòn cường hóa khi năng lượng đạt đến tối thiểu 30 điểm, sát thương tăng lên đến 300 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý, kèm theo hất tung và choáng mục tiêu trong 1s, sau đó giảm tốc trong 1s.


Sát thương lướt: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Cường hóa đánh thường: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Sát thương cường hóa: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600


Kỹ năng 3 - Trường Lực Áp Chế

Hồi chiêu: 12s 

Cuồng Thiết đập mạnh vũ khí của mình xuống mặt đất, gây 250 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý kèm theo giảm tốc 50% trong 1.5s. Đồng thời tạo một lớp lá chắn giúp chặn 1000 sát thương trong 6s.

Sạc điện cường hóa: Sát thương tăng lên đến 325 (+140% Công vật lý) sát thương vật lý. Lá chắn tăng lên đến 1500. Đồng thời tạo thành một trường điện từ được tạo ra, gây 70 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý và đánh cắp 30% Tốc chạy mỗi tướng địch trúng chiêu.

Phạm vi của trường điện từ sẽ mở rộng theo cấp kỹ năng.


Sát thương: 250 / 375 / 500

Sát thương cường hóa: 325 / 485 / 645

Lá chắn: 1000 / 1500 / 2000
III. NGỌC THAM KHẢO

1 Comments

  1. Before the year ended, he received one other £1 million at roulette. A significantly fascinating case of a roulette is a daily -gon rolling on a "street" composed of a sequence of truncated catenaries, as illustrated above, as first noted by Robison . 토토사이트 For the rolling square (a "square wheel"), the shape of the street is the catenary truncated at . Interestingly, an in depth mathematical analysis had been printed by J. C. Maxwell by which, while its didn't include important thought of truncating catenaries, contained essentially all the opposite underlying mathematical ideas.

    ReplyDelete
Previous Post Next Post