NGẢI LÂM - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Ngải Lâm | 艾琳

  I. GIỚI THIỆU

Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Xạ Thủ

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Bước Nhảy Tinh Linh


Đòn tấn công của Ngải Lâm sẽ gây ra 150 (+20% Công phép) sát thương phép và tích 1 tầng năng lượng.

Sau khi đạt đủ tầng năng lượng Ngải Lâm sẽ nhanh chóng tiêu thụ chúng để bay đi một khoảng đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo gây 180 (+30% Công phép) sát thương phép và bắn xuyên mục tiêu theo đường thẳng.

Ngải Lâm sẽ nhận 1% Tỉ lệ chí mạng cho mỗi 100 Công phép.
Kỹ năng 1 - Diệp Vũ · Trí Ý

Hồi chiêu: 7s


Ngải Lâm bắn ra 1 chùm nguyệt quế gây 320 (+45% Công phép) sát thương phép lên tướng địch đầu tiên trúng phải và nhận 1 ấn ký Nguyệt Quế.

Nếu bắn trúng tướng địch hoặc đến khoảng cách xa nhất chùm nguyệt quế sẽ nở thành vòng tròn làm chậm 50 % kẻ địch chạm phải thành vòng đồng thời gây 150 (+20% Công phép) sát thương phép.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương chùm: 320 / 360 / 400 / 440 / 480 / 520

Sát thương vòng: 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250
Kỹ năng 2 - Toàn Vũ · Khinh Ngữ

Hồi chiêu: 10s / 9.2s / 8.4s / 7.6s / 6.8s / 6s 


Ngải Lâm được Rừng Hoàng Kim chúc phúc ngay lập tức hồi đầy điểm năng lượng đồng thời nhận thêm 2 ấn ký Nguyệt Quế.

Tiến vào trạng thái miễn nhiễm làm chậm và tăng 30% Tốc đánh kéo dài 3s.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Tốc đánh: 30% / 34% / 38% / 42% / 46% / 50%
Kỹ năng 3 - Nguyệt Quế Chi Vũ · Thịnh Phóng

Hồi chiêu: 20s / 17.5s / 15s 

Mỗi khi Ngải Lâm đầy năng lượng sẽ nhận 1 ấn ký Nguyệt Quế, khi ấn ký đạt đến 6 tầng [Nguyệt Quế Chi Vũ · Thịnh Phóng] sẽ được mở khóa. Tối đa 12 ấn ký.

Khi kích hoạt kỹ năng, Ngải Lâm sẽ được tăng 10% Tốc chạy và không ngừng tiêu hao ấn ký phóng ra Nguyệt Quế Phi Diệp gây 80 (+22% Công phép) sát thương phép lên mục tiêu ít máu nhất trong phạm vi.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 80 / 110 / 140

Ấn ký tối đa: 12 / 15 / 18
III. TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG

(Trang Bị Chuyên Dụng) Quế Ảnh - 790
+ 15% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Ngải Lâm):
Khoảng thời gian đánh thường của Ngải Lâm được giảm đi 20% và tăng khoảng cách tấn công thêm 50 đơn vị.
[Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] sẽ không còn tích lũy ấn ký Nguyệt Quế nữa.

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Dao Găm + Sách Phép


(Trang Bị Chuyên Dụng) Quế Ảnh Kinh Vũ - 2080
+ 35% Tốc đánh

Nội tại duy nhất -  Chuyên Tinh (Ngải Lâm):
Khoảng thời gian đánh thường của Ngải Lâm được giảm đi 20% và tăng khoảng cách tấn công thêm 50 đơn vị.
[Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] sẽ không còn tích lũy ấn ký Nguyệt Quế nữa.

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Tốc đánh đạt 80% Ngải Lâm sẽ được tăng thêm 20% Tỉ lệ chí mạng

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Quế Ảnh + Dao Găm + Sách Phép


IV. LỐI CHƠI

Lối chơi cơ bản của Ngải Lâm: Liên tục tích lũy ấn kỹ Nguyệt Quế từ kỹ năng [Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] để có thể kích hoạt [Nguyệt Quế Chi Vũ · Thịnh Phóng] trong việc cấu máu hoặc sốc sát thương những kẻ địch ít máu.


Lối chơi khi mua trang bị chuyên dụng: Ưu tiên vào khả năng bắn tay bởi việc tích ấn ký Nguyệt Quế từ [Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] không còn khả dụng nữa.


V. XÂY DỰNG ANH HÙNG

Bổ trợ khuyên dụng: 
Cuồng Bạo

Bảng ngọc: 
Vô Song
Tỉ lệ chí mạng + 0.7%
Sát thương chí mạng + 3.6% 

Tâm Nhãn
Tốc đánh + 0.6%
Xuyên giáp phép + 6.4

Tham Lam
Hút máu phép + 1.6%

Trang bị:

VI. ANH HÙNG QUAN HỆ

Cộng sự tốt nhất:

Bách Lý Thủ Ước
Điều khiến Ngải Lâm không được xem trọng là do bộ kỹ năng toàn bộ đều sẽ gây sát thương phép điều này sẽ gây mất cân bằng về mặt sát thương trong đội hình. Qua đó chúng tôi khuyến nghị việc hợp tác với Thủ Ước tại Đường Giữa (hoặc Mễ Lai Thích) để đảm bảo được đầu ra sát thương

Yao
Giáp thực của Yao sẽ giúp Ngải Lâm có nhiều khả năng sống sót hơn. Đặc biệt với kỹ năng có thể hỗ trợ dọn lính đầu trận sẽ giúp Ngải Lâm không bị quá đuối trước xạ thủ đối phương.


Đàn áp anh hùng:
Marco Polo
Khả năng lả lướt linh hoạt của Ngải Lâm khiến kỹ năng của Marco Polo khó trúng mục tiêu hơn.

Ngu Cơ
Ngu Cơ nổi tiếng với khả năng chống sát thương vật lý nhưng với xạ thủ phép Ngải Lâm điều đó là hoàn toàn vô dụng.


Anh hùng đàn áp:
Hậu Nghê
Hậu Nghệ có thể điều lính trước so với Ngải Lâm qua đó dễ dàng kiểm đàn áp đường của Ngải Lâm

Già La
Tầm bắn xa của Già La khiến Ngải Lâm không thể đối phó khi đi đường và sự linh hoạt cũng bị giảm đi với khả năng giảm tốc của Già La


VII, NGẢI LÂM

Ngải Lâm - Vũ Điệu Tinh Linh (Tinh Linh Chi Vũ)

Ngải Lâm - Valkyrie (Nữ Vũ Thần)

Ngải Lâm - Kỳ Ngộ Vũ Chương

Post a Comment

Previous Post Next Post