[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG THẨM MỘNG KHÊ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư

Video Tham Khảo 
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên; Remiathan )


Nội tại: Tiết tấu táo bạo

-Khi kỹ năng của Thẩm Mộng Khê đánh trúng sẽ thiêu đốt kẻ địch, kẻ địch bị thiêu đốt sẽ lộ tầm nhìn, duy trì 3 giây; đòn đánh thường đánh trúng kẻ địch bị thiêu đốt sẽ phát nổ, gây 100(+16% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch lân cận.

-Sau khi Thẩm Mộng Khê hồi sinh sẽ hồi lại 3 quả bom.


Kỹ năng 1: Bom mèo.

Thời gian hồi chiêu: 3s ; Đạn dược tiêu hao: 1

-Thẩm Mộng Khê trong trạng thái tập trung sức lực, mỗi 0.75 giây ném một quả bom mèo vào vị trí chỉ định, sau khi nổ tung gây 340/390/440/490/540/590 (+40% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi. Thẩm Mộng Khê có tổng cộng 10 quả bom; mỗi lần ném tiêu hao 1 quả bom, tối đa có thể ném liên tục 5 quả bom; mỗi 5 giây Thẩm Mộng Khê nhận được 1 quả bom, tốc độ nhận bom không được giảm CD;

-Trong trạng thái tự thiêu đốt: Bom mèo sẽ khóa kẻ địch, khi đánh trúng sẽ đẩy lùi kẻ địch và gây 360/408/456/504/552/600 (+40% công phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời bom sẽ liên tục được ném tạo thành 405/459/513/567/621/675 (+45% công phép) điểm sát thương phép thuật; trong trạng thái tự thiêu đốt thời gian hồi chiêu của Bom mèo là 5 giây.


Kỹ năng 2: Thao tác bình thường.

Thời gian hồi chiêu: 12/11,5/11/10,5/10/9,5 ; Đạn dược tiêu hao: 1

-Thẩm Mộng Khê lỡ tay thiêu đốt đuôi chính mình và tiêu hao một quả bom, trong khi đó tốc chạy tăng 100% rồi liên tục giảm dần, trong 5 giây có thể tự chủ kích nổ để giúp Mộng Khê lướt 1 đoạn, đồng thời sẽ gây 500/560/620/680/740/800 (+65% công phép) điểm sát thương phép thuật cho kẻ địch trên đường đi và làm choáng hắn;

Khi hết 5s sẽ tự dập tắt mồi lửa trên người và được hoàn lại một quả bom, thời gian hồi chiêu tăng dựa theo thời gian tự thiêu đốt; trong khi Thẩm Mộng Khê thiêu đốt chính mình, thời gian hồi chiêu và cách ném Bom mèo cũng sẽ có sự thay đổi.


Kỹ năng 3: Khoản nổ tổng hợp.

Thời gian hồi chiêu: 5s. Đạn dược tiêu hao: 0

-Sau khi Thẩm Mộng Khê tập trung sức lực sẽ ném một quả bom hỗn hợp loại hình EX, khi nổ tung sẽ tạo thành 500/700/900 (+50% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi, trong 2 giây sau sẽ tổng cộng tạo thành 250/350/450 (+25% công phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời chia thành 3 quả Bom mèo rơi xuống bốn phía, khi tiếp đất phát nổ gây ra 250/350/450 (+25% công phép) điểm sát thương phép thuật.

-Quảng cách ném bom tỉ lệ thuận với thời gian tập trung sức lực, tập trung sức lực 2 giây thì tầm đánh sẽ đạt cực hạn. Mỗi 50 giây sẽ nhận được một quả bom hỗn hợp loại hình EX, tối đa 2 quả, thời gian nhận bom không được giảm CD.III. NGỌC THAM KHẢO


Post a Comment

Previous Post Next Post