[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MÃ SIÊU - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Mã Siêu ( 马超 )
 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KĨ NĂNG ( Translator: Linh Manh Truong )

Nội tại :

Mã Siêu mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tăng 3% tốc độ di chuyển, cộng đồn tối đa 3 lần, kéo dài 5s.  

Mỗi 5s Mã Siêu sẽ nhận được 1 Lãnh huy thương (chỉ khi Lãnh huy thương cắm trên bản đồ biến mất mới có thể nhận thương trở lại).

Mỗi lần Mã Siêu nhặt thương sẽ gia tốc dần dần trong 2s tăng thêm 20-55 điểm tốc độ di chuyển (tăng dần theo level tướng), đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo đâm về phía trước. 

Mỗi 1 điểm tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ tăng 1-2 điểm sát thương cơ bản (tăng dần theo level tướng), khi đâm trúng kẻ địch sẽ hồi phục (3% máu tối đa + 30 ) lượng máu, và giảm 1s thời gian hồi chiêu tất cả kỹ năng. 

Sử dụng kỹ năng 3 Vạn nhận quy sao để thu hồi thương, lượng sát thương, hồi máu, cự ly đâm đều sẽ tăng 20%.


Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 8/7.8/7.6/7.4/7.2/7s

Tiêu hao: 1 cây thương

Mã Siêu ném về hướng chỉ định 1 cây thương, gây cho kẻ địch chạm phải 200/240/280/320/360/400(+60% công vật lý) sát thương vật lý. Thương ném ra sẽ cắm vào sau lưng kẻ địch. Nếu mục tiêu bị tiêu diệt bởi thương ném ra, thương sẽ bay thêm 1 đoạn nữa rồi cắm trên đất, các mục tiêu phía sau sẽ chịu thêm 50% sát thương. 

Thương cắm trên mặt đất tồn tại 10s, khi Mã Siêu đến gần sẽ tiến hành nhặt thương.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 8/7.8/7.6/7.4/7.2/7s

Tiêu hao: 1 cây thương

Mã Siêu triệu hồi 1 cây thương rơi xuống vị trí chỉ định, gây  cho kẻ địch xung quanh 150/180/210/240/270/300(+50% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 30% di chuyển trong 2s. 

Thương cắm trên mặt đất tồn tại 10s, khi Mã Siêu đến gần sẽ tiến hành nhặt thương.


Kỹ năng 3 :

Thời gian hồi chiêu: 40/35/30s

Mã Siêu tiến hành triệu hồi thương về phía mình, mỗi lần sử dụng kỹ năng này sẽ triệu hồi cây thương ở vị trí gần nhất. Thương trong quá trình bay về sẽ gây sát thương vật lý cho kẻ địch chạm vào 200/300/400(+50% công vật lý) ( Căn cứ theo tốc độ hiện tại, mỗi 1 điểm tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ tăng 1.5-2.5 điểm sát thương cơ bản) và kèm theo thêm 5% lượng máu đã mất của mục tiêu. Quá trình triệu hồi thương kéo dài 10s, tối đa triệu hồi 4 lần.


III. NGỌC THAM KHẢO


IV. Hình Ảnh Và Video


Post a Comment

Previous Post Next Post