[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG HẰNG NGA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU 

Hằng Nga - Hàn nguyệt công chúa

 Vai trò : Pháp SưII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Thảo Nguyên; Remiathan )
Nội tại: Nguyệt doanh


-Hằng Nga được ánh trăng bảo vệ, khiên năng lượng của nàng có thể chặn 60% sát thương, mỗi 1 điểm năng lượng có thể chặn 2 điểm sát thương;

-Năng lượng của Hằng Nga càng cao sát thương càng cao (tối đa tăng 100% khi thanh năng lượng đầy).

-Mỗi 1 điểm công phép sẽ tăng tối đa 1.5 điểm năng lượng cho Hằng Nga. 


Kỹ năng 1: Nguyệt thần
Thời gian hồi chiêu: 12/11,2/10,4/9,6/8,8/8s


-Hằng Nga giải phóng năng lượng theo hướng chỉ định, tạo thành 150/180/210/240/270/300(+25% công phép) sát thương phép lên mục tiêu đầu tiên, đồng thời đánh dấu mục tiêu trong 3 giây và trói chân trong 1 giây, thời gian trói chân chịu ảnh hưởng của công phép, mỗi 100 điểm công phép sẽ tăng thêm 0.15 giây trói chân, tối đa 2.5 giây; khi đánh trúng mục tiêu Hằng Nga tăng 30% tốc chạy trong vòng 3 giây. Đòn đánh thường và sát thương từ kỹ năng của Hằng Nga có thể khiến dấu ấn phát nổ, gây 150/180/210/240/270/300(+25% công phép) sát thương phép và giảm 50% tốc chạy của mục tiêu trong 1 giây. 

-Nội tại: Hằng Nga có thể dễ dàng huy động năng lượng trôi nổi xung quanh nàng, khiến cho đòn đánh thường thành sát thương phép, tạo thành 80 điểm sát thương phép, đòn đánh thường đầu tiên sau mỗi 5 giây sẽ được tăng tầm đánh đồng thời gây thêm 80(+10% công phép) điểm sát thương phép thuật và hồi phục lại tối đa 5% năng lượng. 


Kỹ năng 2: Nguyệt hoàn
Thời gian hồi chiêu: 8s


-Sau một thời gian niệm phép ngắn, Hằng Nga triệu hồi vòng xoáy năng lượng tại vị trí chỉ định và dưới chân, vòng xoáy năng lượng tồn tại trong 4 giây, mỗi lần tiêu hao 15 điểm năng lượng của kẻ địch trong phạm vi và hồi phục 0.5-1% năng lượng cho bản thân (tăng lên theo cấp của kỹ năng), gây 30/37/44/51/58/65(+7% công phép) sát thương phép thuật; 
-Khi năng lượng của kẻ địch không đủ, lượng năng lượng không đủ để tiêu hao sẽ được chuyển thành sát thương phép tương ứng. 


Kỹ năng 3: Nguyệt mang
Thời gian hồi chiêu: 8s


-Hằng Nga giải phóng một nguồn ma lực cuồng bạo đồng thời tăng 30% tốc chạy, nàng tự tiêu hao năng lượng của bản thân và tung ra ngẫu nhiên các hạt năng lượng, mỗi hạt năng lượng tiêu hao 48 điểm năng lượng, tăng cấp sẽ tăng số lượng hạt năng lượng phóng ra mỗi giây (8/12/16), gây 100 điểm sát thương phép cho kẻ địch trúng đòn.


III. NGỌC THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post