TRIỆU VÂN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát Thủ , Đấu sĩ

Ví trí: Rừng

Sát thương: Vật lý, PhépII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Long Minh

Mỗi khi Triệu Vân mất 3% Máu tối đa, hắn sẽ nhận thêm 1% Miễn thương.


Kỹ năng 1 - Kinh Lôi Chi Long

Hồi chiêu: 7s / 6.4s / 5.8s / 5.2s / 4.6s / 4s               Năng lượng: 30

Triệu Vân lao tới với ngọn thương theo hướng xác định, gây 190 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường.

Đòn đánh thường tiếp theo sau khi lao tới sẽ gây 65 (+135% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 25% Tốc chạy của địch trong 2s.


Sát thương: 190 / 214 / 238 / 262 / 286 / 310 

Đòn đánh thường: 65 / 74 / 83 / 92 / 101 / 110

Làm chậm: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%


Kỹ năng 2 - Phá Vân Chi  Long

Hồi chiêu: 6s / 5.6s / 5.2s / 4.8s / 4.4s / 4s                Năng lượng: 40

Triệu Vân đâm thương 4 lần liên tiếp theo hướng chỉ định, gây 120 (+48% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời hồi lại 25 (+12% Công vật lý) Máu cho bản thân.


Sát thương: 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195

Hồi phục: 25 / 32 / 39 / 46 / 53 / 60


Kỹ năng 3 - Thiên Tường Chi Long

Hồi chiêu: 18s / 15s / 12s            Năng lượng: 75

Triệu Vân nhảy lên không trung và tung ra một đòn sấm sét vào khu vực gây 350 (+ 130% Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trong khu vực, đánh dấu kẻ địch là mục tiêu chấn động và hất tung kẻ địch vòng tròn 1s.

Các đòn đánh thường và sát thương kỹ năng của Triệu Vân sẽ gây thêm 30 (+ 13% Công vật lý) sát thương phép lên mục tiêu bị đánh dấu.


Sát thương: 350 / 450 / 550

Sát thương thêm: 30 / 45 / 60


III. NGỌC THAM KHẢOTriệu Vân - Rồng Bay Trời Xanh

Triệu Vân - Nhẫn · Viêm Ảnh

Triệu Vân - Kỷ Nguyên Tương Lai

Triệu Vân - Thượng Tướng Hoàng Gia

Triệu Vân - Thiên Vương Hip-Hop

Triệu Vân - Phó Tế Trắng

Triệu Vân - Trái Tim Động Cơ

Triệu Vân - Long Đản

Triệu Vân - Ngôi Sao Diệu Thế

Triệu Vân - Bách Mộc Tâm Thương


1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads