[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TÔN NGỘ KHÔNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

I . GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ , Đấu sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

Mỗi khi Tôn Ngộ Không sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo sẽ được cường hóa, xông về mục tiêu và dùng gậy Kim Cô gõ mạnh tạo thành 425(+100% công vật lý) sát thương vật lý. Đòn đánh cường hóa có thể bạo kích.

Tôn Ngộ Không có sẵn 20% tỷ lệ chí mạng, nhưng bù lại sát thương chí mạng ban đầu chỉ là 150% (so với các tướng khác 200%)


Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 s

Tiêu hao: 70 mana

Tôn Ngộ Không niệm Hộ thân chú bảo vệ cơ thể kéo dài 1.5s. Hộ thân chú có thể đỡ 1 kỹ năng của kẻ địch.

Nếu đỡ thành công, Tôn Ngộ Không nhận được 0.2s trạng thái vô địch (không chịu sát thương và khống chế), đồng thời nhận được 500/600/700/800/900/1000(+150% công vật lý) lá chắn hộ thể kéo dài 4s.

Khi sử dụng kỹ năng này, Tôn Ngộ Không tăng 40% tốc độ di chuyển trong 1s.


Kỹ năng 2 :
Thời gian hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.2/5.6/5 s
Tiêu hao: 50 mana
man
Tôn Ngộ Không lướt về hướng chỉ định tiến hành xung phong, nếu trong quá trình xung phong chạm vào kẻ địch, lính đồng minh sẽ mượn lực nhào lộn trên không thêm 1 đoạn. 
Sử dụng kỹ năng hoặc đòn đánh thường sẽ làm gián đoạn nhào lộn này.
Gây sát thương thực cho quái rừng bằng 240(+20% Công vật lý)


Kỹ năng 3 :
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30 s
Tiêu hao: 100 mana

Tôn Ngộ Không đem gậy Kim cô phóng to và cắm xuống đất gây 150/190/230(+50% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh, gây hất tung 1s, đồng thời tạo thành 3 tầng dấu ấn với kẻ địch xung quanh.
Mỗi đòn đánh của Tôn Ngộ Không trúng sẽ giải phóng 1 tầng dấu ấn gây thêm 270/405/540 sát thương vật lý cho kẻ địch.

III. NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post