[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TÔ LIỆT - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tô Liệt | 苏烈

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ Đòn , Hỗ Trợ

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :


     Tô Liệt được tăng 90 giáp vật lí & giáp phép ( vô hiệu hóa khi nội tại đang hồi chiêu). Khi Tô Liệt nhận sát thương chí tử, hắn sẽ ngay lập tức hồi 70% lượng máu tối đa và rơi vào trạng thái yếu trong 4,5 giây sẽ miễn nhiễm khống chế, nhưng không thể hành động và  giảm 50 phòng thủ vật lý và 25 phép Phòng thủ. Đồng thời, sẽ có 3 dấu ấn xung quanh anh, đồng đội giẫm lên sẽ giúp Tô Liệt và tướng đó hồi 10% máu. Nếu 3 dấu ấn đều được kích hoạt, hoặc qua 4.5 giây, Tô Liệt sẽ gầm lên gây 150 (+100%AD) sát thương phép, và giảm tốc chạy của kẻ địch trong 2 giây. Bản thân Tô Liệt nhận 50% tốc đánh và 30% tốc chạy trong 2 giây. Thời gian hồi 120 giây. 


Kỹ năng 1 :

CD: 5

Tô Liệt ngay lập tức cường hóa ba đòn đánh thường của mình. Mỗi đòn tấn công gây 100/130/160/190/220/250 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý và đòn đánh thứ ba sẽ hất tung kẻ địch lên không trung 0,75 giây. (Thời gian hồi chiêu tính mới khi hoàn thành đòn tấn công hoặc hiệu ứng cường hóa kết thúc)


Kỹ năng 2:

CD: 10 / 9,6 / 9,2 / 8,8 / 8,4 / 8 Mức tiêu thụ: 80

Sau một khoảng thời gian ngắn, Tô Liệt lao theo hướng chỉ định, gây 100/130/160/190/220/250 (+ 40% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch và hất văng nó trở lại. Nếu kẻ địch bị hất văng ra rìa địa hình sẽ gây thêm 50% sát thương và làm choáng trong 1 giây. nếu Tô Liệt  đâm vào công trình địch sẽ gây 250 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý đến công trình. 


Kỹ năng 3 :

CD: 45/40/35 tiêu thụ: 120

  Tô Liệt nâng trụ lên và bắt đầu tích tụ năng lượng, khi thả ra sẽ đập trụ xuống đất, gây 300/375/450 (+ 150% AD) stvl lên kẻ thù trong phạm vi và hất tung kẻ địch lên không trung trong 1 giây. Thời gian tích càng lâu, phạm vi tấn công càng lớn và sát thương càng cao , tối đa là  1000/1250/1500 (+ 150%AD)stvl . Mỗi nạn nhân rơi xuống sẽ gây 80% sát thương chiêu thức lên kẻ địch lân cận (Nếu có 2 tướng cạnh nhau thì sẽ đều phải chịu st) .Tô Liệt có thể di chuyển khi vận chiêu và hủy chiêu sẽ hồi 70% thời gian.


 Nội tại: Tô Liệt kết hợp với đất khi tung chiêu hoặc cường hoá đánh thường trong 3 giây sẽ gây 38/42/46 (+0.25 công vật lý) sát thương phép mỗi giây lên mọi kẻ địch lân cận.


III. NGỌC THAM KHẢO


Post a Comment

Previous Post Next Post