[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG THÀNH CÁT TƯ HÃN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Thành Cát Tư Hãn (成吉思汗)

I. GIỚI THIỆU
 Vai trò : Xạ Thủ
 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG
Nội tại :

 Khi Thành Cát Tư Hãn đi xuyên qua bụi cỏ sẽ tăng 40% tốc độ di chuyển trong 2 giây, đồng thời đòn đánh thường tiếp theo chuyển thành hai phát bắn liên tiếp, mỗi mũi tên gây ra 0 (+ 60% công vật lý bonus) sát thương vật lý. CD 4 giây. Giết bất kỳ đơn vị nào cũng sẽ nhận được hiệu ứng tăng tốc này.  Khi Thành Cát Tư Hãn ở trong cỏ, sát thương lên quái vật tăng thêm 30%.


Kỹ năng 1:
CD:5 Mana:60
Thành Cát Tư Hãn thả chim ưng để phát hiện, chiếu sáng khu vực xung quanh và thu được tầm nhìn của kẻ thù trong vòng 5 giây; chim ưng cũng sẽ bay theo hướng chỉ định để có được tầm nhìn của khu vực trên đường đi. CD 16 giây, Tích lũy tối đa 2 chim ưng .
Bị động: Đòn tấn công thứ tư lên cùng một mục tiêu sẽ gây thêm 270/312/354/396/438/480 (+ 45% công vật lý) sát thương vật lý và tăng 40% tốc độ di chuyển của bản thân trong 2 giây., Sẽ tăng sát thương lên quái vật.


Kỹ năng 2:
CD: 2  Mana:60
Thành Cát Tư Hãn ném bẫy đến vị trí chỉ định tồn tại trong 120 giây. Sau khi địch chạm vào bẫy, kẻ địch trong phạm vi sẽ giảm 30% tốc độ di chuyển và để lộ tầm nhìn; sau một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ gây ra 360 / 432/504/576/648/720 (+ 120% công vật lý ) điểm sát thương vật lý trong khu vực. 
CD bẫy là 12 giây và có thể đặt tối đa 3 bẫy cùng một lúc. Không bị giẫm sẽ vô hình sau khi đặt xuống trong 2 giây.


Kỹ năng 3:
CD: 2   Mana:30
Trong quá trình cưỡi ngựa của Thành Cát Tư Hãn, một mũi tên bắn vào kẻ thù gây 120/160/200 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý. Mũi tên có thể kích hoạt hiệu ứng quả cầu của các đòn tấn công thường và có thể nổ và hút máu. Có thể dự trữ tối đa 5 mũi tên, thời gian hồi chiêu mỗi mũi tên là 5 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post