[Huy Gồm ] TÀO THÁO - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tào Tháo | 曹操

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

Mỗi khi Tào Tháo thi triển kỹ năng, tốc độ đánh của hắn sẽ được tăng thêm 10%, cộng dồn tối đa 5 lần trong 5 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7s

Tào Tháo tung đòn chém theo hướng chỉ định, gây 250/275/300/325/350/375 (+65% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường đi; có thể thi triển tối đa 3 lần chém trong 8 giây và nhát chém thứ ba sẽ hất tung kẻ địch trong 0,5 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 12/11/10/9/8/7s

 Vung một thanh kiếm theo hướng xác định, gây 240/300/360/420/480/540 (+ 90% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng trong 2 giây.

 Bị động: Khi đòn đánh thường trúng kẻ địch, thời gian chiêu này giảm đi 1 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 30s

Tào Tháo cường hóa bản thân, xoá bỏ mọi trạng thái khống chế và hồi 18% máu đã mất, tăng công vật lý 100/150/200 và 20% kháng hiệu ứng, khi tung chiêu sẽ gây 300/375/450 (+100% công vật lý) sát thương vật lý lên các mục tiêu xung quanh. Mỗi lần dùng đòn đánh thường hoặc kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi cho bản thân 120/180/240 (+37% công vật lý) máu, kéo dài trong 8 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post