[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG NGƯU MA VƯƠNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I . GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ Đòn , Đấu Sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại:

 Đứng cạnh đồng đội sẽ gia tăng cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất trong phạm vi 800 : 150 phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật, (tăng lên theo cấp độ anh hùng)


Kỹ năng 1:

CD: 6

 Vung rìu theo hướng chỉ định gây 450/550/650/750/850/950 (+ 110% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi. Tướng trúng chiêu sẽ bị giảm 15% sức mạnh vật lí hoặc phép thuật trong 3 giây.


Kỹ năng 2 :

CD:10 / 9.6 / 9.2 / 8.8 / 8.4 / 8 Tiêu hao: 80

 Ngưu Ma Vương lao theo hướng chỉ định, gây 450/530/610/690/770/850 (+ 90% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và hất tung lên không trong 0,75 giây. Khi tiếp đất, kẻ địch sẽ bị giảm 90% tốc chạy trong 1 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 40/35/30 

Ngưu Ma Vương đập rìu khổng lồ xuống đất tạo ra khe nứt theo hướng hướng định gây 550/700/850 (+ 130% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng lên không trong 1 giây. Khe nứt tồn tại trong 5 giây, gây 80/100/120 (+ 20% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong đó mỗi 0,5 giây và giảm 50% tốc độ di chuyển.


III. NGỌC THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post