NGU CƠ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Ngu Cơ ( 虞姬 )

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Cây Thần Phù Hộ

Ngu Cơ có 25% cơ hội bắn thêm một mũi tên gây 100 (+20% Công vật lý) sát thương vật lý và đặt 1 tầng làm chậm lên kẻ địch.

Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Mỗi tầng sẽ làm giảm 15% Tốc chạy của mục tiêu trong 2s


Kỹ năng 1 - Sở Ca Khởi

Hồi chiêu: 5s                Năng lượng: 50

Sau khi giương nỏ, Ngu Cơ bắn một mũi tên cực lớn về phía chỉ định gây sát thương trên đường đi

Mũi tên sẽ gây 365 (+200% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. 

Sát thương sẽ bị giảm 15% cho đơn vị tiếp theo. Tối đa xuống còn 40%


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 365 / 540 / 714 / 890 / 1065 / 1240


Kỹ năng 2 - Gió Lớn Tới

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s                 Năng lượng: 80

Ngu Cơ cường hóa bản thân trong 2s.

Khi được cường hóa cô ấy sẽ tăng 30% Tốc chạy và miễn dịch hoàn toàn với sát thương vật lý.

Ngay khi kích hoạt kỹ năng cô sẽ được Miễn Nhiễm trong thời gian ngắn, loại bỏ mọi hiệu ứng giảm Tốc chạy và khiến dòn đánh thường tiếp theo kích hoạt nội tại

Nội tại: Ngu Cơ được tăng 20% Tốc đánh.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Tốc chạy: 30% / 36% / 42% / 48% / 54% / 60%

Tốc đánh: 20% / 22% / 24% / 26% / 28% / 30%


Kỹ năng 3 - Trận Tiền Vũ

Hồi chiêu: 20s / 17s / 14s                Năng lượng: 100

Ngu Cơ lao về phía mục tiêu được chỉ định, gây choáng mục tiêu trong 0.5s và giảm 90% Tốc chạy trong 2s.

Sau khi nhảy, cô nhanh chóng bắn 2 mũi tên nỏ vào mục tiêu, mỗi mũi tên gây ra 180 (+85% Công vật lý) sát thương vật lý

Đồng thời khi kết thúc bước nhảy Ngu Cơ nhận thêm 30% Tốc đánh trong 4s.

Ngu Cơ miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế trong thời gian nhảy.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 180 / 225 / 270

Tốc đánh: 30% / 40% / 50%Post a Comment

Previous Post Next Post