[Huy Gồm ] NA TRA - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Na Tra | 哪吒

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo

Ngày ra mắt : 12-01-2017


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại:

Khi Na Tra dùng Tam Tiêm Thương và Càn Khôn Khuyên, Hỗn Thiên Lăng tấn công kẻ địch sẽ lưu lại Chích luyện hỏa chủng mỗi giây gây 35 +(26% công vật lý) sát thương thực (trừ thẳng vào máu) cho kẻ địch, đồng thồi làm giảm 25% hiệu quả hồi máu kéo dài 3s.Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 5s

Tiêu hao: 55 mana

 Na Tra huy động Tam tiêm thương tấn công kẻ địch tứ phía gây 400/440/480/520/560/600(+75% công vật lý) sát thương vật lý; mỗi khi trúng 1 kẻ địch sẽ kích hoạt 1 tầng Phong hỏa luân tăng 6% tốc độ di chuyển kéo dài 5s, tối đa 5 tầng Phong hỏa luân.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 12/11.6/11.2/10.8/10.4/10s

Tiêu hao: 65 mana

 Na Tra sử dụng Hỗn thiên lăng trong thời gian ngắn trói buộc , sau đó nhanh chóng lao về phía kẻ địch và nhào lộn qua, kích hoạt Hỏa liên chi ấn, giảm 15/16/17/18/19/20% sát thương nhận vào kéo dài 3s. Kỹ năng này có 1s hồi chiêu, sau đó trong vòng 4s có thể sử dụng 1 lần nữa.

Mỗi khi kỹ năng trúng kẻ địch sẽ kích hoạt 1 tầng Phong hỏa luân


Kỹ năng 3:

Thời gian hồi chiêu: 70/65/60s

Tiêu hao: 140 mana

 Na Tra bay lên trời, đồng thời thi triển Càn khôn khuyên lên tất cả tướng địch, có được tầm nhìn và làm gián đoạn hồi thành. Sau đó, có thể chọn 1 tướng địch để bay đến, gây 500/625/750(+100% công vật lý) sát thương vật lý và gây hiệu ứng đẩy lui. Khi tiếp đất, kích hoạt Hỏa liên chi hoa, trong phạm vi của Hỏa liên chi hoa, mỗi giây kẻ địch sẽ chịu 1 lần Chích luyện hỏa chủng, Na Tra sẽ được tăng 30% dẻo dai ( giảm thời gian hiệu ứng bất lợi như làm chậm, choáng,..); ngoài ra cũng sẽ kích hoạt Hỏa liên chi ấn như kỹ năng 2. 

Trong quá trình bay về phía kẻ địch có thể nhấn sử dụng kỹ năng này để dừng lại, tiếp đất kích hoạt Hỏa liên chi hoa. III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post