NA TRA - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Na Tra | 哪吒

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ

Ngày ra mắt : 12-01-2017


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Chính Luyện Hỏa Chủng

Khi Na Tra dùng Tam Tiêm Thương, Càn Khôn Khuyên và Hỗn Thiên Lăng tấn công kẻ địch sẽ lưu lại Chích Luyện Hỏa Chủng mỗi 1s gây 35 (+26% Công vật lý) sát thương chuẩn cho kẻ địch, đồng thồi làm giảm 25% hiệu quả hồi máu kéo dài 3s.


Kỹ năng 1 - Hỏa Diệm Tam Tiêm Thương

Hồi chiêu: 5s                    Năng lượng: 55

Na Tra huy động Tam Tiêm Thương tấn công kẻ địch xung quanh gây 400 (+75% Công vật lý) sát thương vật lý

Mỗi khi trúng 1 kẻ địch sẽ kích hoạt 1 tầng Phong Hỏa Luân tăng 6% Tốc chạy kéo dài 5s, tối đa 5 tầng Phong Hỏa Luân


Sát thương: 400 / 440 / 480 / 520 / 560 / 600


Kỹ năng 2 - Hỗn Thiên Lăng · Trói

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s                    Năng lượng: 65

Na Tra sử dụng Hỗn Thiên Lăng để trói buộc kẻ địch trong thời gian ngắn, sau đó kích hoạt Ấn Sen Lửa và giảm 15% sát thương nhận vào kéo dài 3s.

Kỹ năng này có 1s hồi chiêu, sau đó trong vòng 4s có thể sử dụng 1 lần nữa.

Mỗi khi kỹ năng trúng kẻ địch sẽ kích hoạt 1 tầng Phong Hỏa Luân


Giảm sát thương: 15% / 16% / 17% / 18% / 19% / 20%


Kỹ năng 3 - Càn Khôn · Thiên Giáng

Hồi chiêu: 70s / 65s / 60s                        Năng lượng: 140

Na Tra bay lên trời, đồng thời thi triển Càn Khôn Khuyên lên tất cả tướng địch, có được tầm nhìn và làm gián đoạn biến về.

Sau đó, có thể chọn 1 tướng địch để bay đến, gây 500 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và gây hiệu ứng đẩy lui.

Khi tiếp đất, kích hoạt Ấn Sen Lửa, trong phạm vi của Ấn Sen Lửa, mỗi 1s kẻ địch sẽ chịu 1 lần Chích Luyện Hỏa Chủng

Na Tra sẽ được tăng 30% dẻo dai (giảm thời gian hiệu ứng bất lợi như làm chậm, choáng,..)

Trong quá trình bay về phía kẻ địch có thể nhấn sử dụng kỹ năng này để dừng lại, tiếp đất kích hoạt Ấn Sen Lửa


Sát thương: 500 / 625 / 750Na Tra - Viêm Thương Kiên Cường

Na Tra - Tam Thái Tử

Na Tra - Trục Mộng Chi Dực

Na Tra - Đột Phá Thứ Nguyên

Na Tra - Tuyết Thượng Phi Diệm

Na Tra - Bãi Biển Nhiệt Huyết


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads