[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MỄ LAI ĐỊCH - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Mễ Lai | 米莱狄

I .GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Thảo Nguyên; Remiathan )


Nội tại: Đầy tớ máy móc.

-Khi một đơn vị bị người máy hoặc chính Milady giết chết, Milady sẽ triệu hồi một người máy ở gần (tồn tại lâu nhất 8 giây), sau một thời gian ngắn người máy sẽ xông đến tấn công kẻ địch lân cận. Có thể tồn tại 5 người máy cùng lúc, (vượt quá số lượng trên sẽ tự động phát nổ người máy xuất hiện sớm nhất). Khi thời gian tồn tại kết thúc sẽ phát nổ, gây 200(+30% công phép)stpt lên kẻ định ở gần. -Sát thương của người máy: 150(+30% công phép), máu: 550(+110% công phép), tốc chạy: 450(+10% công phép).


Kỹ năng 1: Sức mạnh trên không.
Thời gian hồi chiêu: 8/7. 6/7. 2/6. 8/6. 4/6s-Milady thả vũ khí bay đến hướng chỉ định, vũ khí sẽ bắn phá kẻ địch trên đường bay, gây 70 - 120(+7% công phép) sát thương phép. Sau khi vũ khí tấn công 2 lần liên tục, lần tấn công tiếp theo sẽ bắn một viên đạn lên mục tiêu, gây 140(+14% công phép) sát thương phép.
-Trong khi vũ khí bay trên không, Milady có thể kích hoạt thêm lần nữa để tách máy bay từ 1 máy bay to trở thành 2 máy bay con tiến hành tấn công, máy bay được tách ra sẽ gây 60 - 120 (+6% công phép) sát thương phép. Nếu kẻ địch đồng thời gánh chịu sát thương từ cả hai vũ khí, hắn sẽ bị giảm 50% tốc chạy trong vòng 1.5 giây.


Kỹ năng 2:Cưỡng chế xâm nhập.
Thời gian hồi chiêu: 3s

-Milady triệu hồi hai người máy đến khu vực chỉ định, khi người máy xuất hiện sẽ gây 100/120/140/160/180/200(+20% công phép) sát thương phép lên kẻ địch lân cận, đồng thời chúng sẽ được kích hoạt sau 1 giây và sẽ tự động tấn công đơn vị kẻ địch ở gần, thời gian tồn tại tối đa của người máy là 8 giây.
-Mỗi 16/15,2/14,4/13,2/12,8/12 giây có thể tích trữ kĩ năng 1 lần, nhiều nhất 3 lần.Kỹ năng 3: Tai họa từ trường.
Thời gian hồi chiêu: 35/30/25s

-Milady gắn một thiết bị tín hiệu vào mục tiêu chỉ định, đánh dấu kẻ địch đồng thời làm choáng trong 0.75 giây (có thể sử dụng kỹ năng lên trụ), mục tiêu bị đánh dấu mỗi 0.5 giây chịu 80/120/160(+4% công phép) sát thương phép và giảm 30% tốc chạy trong vòng 3 giây. Hết hiệu ứng nhiễu từ trường sẽ nổ tung gây sát thương phép bằng với 25%/37.5%/50% tổng sát thương gây ra từ tướng và robot trong 3 giây từ trường. Nếu từ trường phát nổ trực tiếp giết chết mục tiêu bị đánh giấu hoặc mục tiêu chết trong thời gian bị đánh dấu, Milady sẽ triệu hồi 3 người máy ở gần. -Khi người máy phát hiện mục tiêu bị đánh dấu, chúng sẽ lập tức tấn công mục tiêu đó. Khi kỹ năng 3 khởi động, người máy phe ta trong phạm vi sẽ được cường hóa tăng 100% tốc đánh và 100% tốc chạy.

III. NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post