[Huy Gồm ] KHƯƠNG TỬ NHA - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Khương Tử Nha | 姜子牙

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )


 Nội tại:

Mỗi 120 giây Khương Tử Nha sẽ tăng 168 điểm kinh nghiệm cho đồng đội (khởi động lần đầu sau 120 giây kể từ khi vào trận)


Kỹ năng 1 : Sám hối.

 Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 50.

Sám hối. Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 50.Khương Tử Nha tập trung năng lượng gây sát thương lên kẻ địch trong khu vực chỉ định, kẻ địch trúng đòn mỗi 0.5 giây chịu 70/84/98/112/126/140(+15% công phép) điểm sát thương phép thuật, duy trì 5 giây; trong khoảng thời gian đó kẻ địch liên tục bị giảm tốc chạy, kháng phép và kháng vật lý, tối đa có thể giảm 50/58/66/74/82/90% tốc chạy, 10/14/18/22/26% kháng vật lý và kháng phép.


Kỹ năng 2 :Chôn vùi.

 Thời gian hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7. Tiêu hao: 60.

Khương Tử Nha kích nổ năng lượng tại vị trí chỉ định, gây 400/480/560/640/720/800(+80% công phép) điểm sát thương phép thuật và đẩy lùi kẻ địch trong phạm vi, đồng thời giảm 50% tốc chạy, duy trì 1.5 giây.


Kỹ năng 3: Đoạn tội.

 Thời gian hồi chiêu: 10/8/6. Tiêu hao: 70.

Khương Tử Nha tập trung năng lượng về phía chỉ định, duy trì tối đa 3 giây, sóng xung kích sẽ tạo thành 450/600/700(+40% công phép)~1350(+120% công phép) điểm sát thương phép thuật đồng thời gây 10% sát thương lên công trình đi qua; thời gian tập trung năng lượng sẽ ảnh hưởng đến sát thương và phạm vi của sóng xung kích, khoảng cách tối đa của sóng xung kích là 1800; tiến hành bất kỳ thao tác nào cũng sẽ ngắt quá trình tập trung năng lượng đồng thời lập tức bắn sóng xung kích.III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post