[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KĨ NĂNG HOÀNG TRUNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Hoàng Trung (黄忠)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại:

Hoàng Trung bắn thường trúng mục tiêu sẽ nhận được 1,5% tỉ lệ chí mạng và 12 công vật lý trong 1,5 giây. Cộng dồn tối đa 5 lần, cộng dồn sẽ giảm dần nếu không được duy trì. ( Hiệu ứng sẽ gấp đôi khi Hoàng Trung dùng chiêu cuối )


Kỹ năng 1:

CD: 9/8.4/7.8/7.2/6.6.6 Mana: 50

Hoàng Trung tăng 70% tốc độ di chuyển giảm dần trong vòng 2 giây, nếu đang dùng chiêu cuối thì có thể hủy bỏ chiêu cuối ngay lập tức.

 Nội tại: Tăng 60/66/72/78/84/90 đòn tấn công vật lý .


Kỹ năng 2:

CD: 8 / 7.6 / 7.2 / 6.8 / 6.4 / 6 Mana: 80

 Hoàng Trung đặt một quả mìn cảnh báo vào vị trí đã chỉ định và đồng thời nhận được hiệu ứng tầm nhìn. Kẻ địch chạm phải sẽ nhận 200/240/280/320/360/400 (+ 60% công vật lý ) đồng thời sẽ bị làm chậm 50% và chịu thêm 25% giảm giáp trong 2 giây, bản thân sẽ nhận lá chắn miễn 200/240/280/320/360/400 (+50% công vật lý) sát thương. Tối đa đặt được 2 mìn định vị. 


Kỹ năng 3:

CD: 16/14/12 Mana: 80

 Hoàng Trung dựng trụ tại chỗ, anh ta không thể di chuyển, nhưng sẽ tăng 180/340/500 giáp vật lí và giáp phép trong 15 giây. Mỗi đòn tấn công bình thường của Hoàng Trung sẽ gây 350/525/700 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch ở khu vực trung tâm (giảm 40% sát thương đối với kẻ địch ở cạnh rìa). Hoàng Trung có thể bắn 7 lần và kích hoạt lại chiêu sẽ hủy trạng thái này (kích hoạt chiêu sẽ ngay lập tức hồi lại chiêu 1).


III. NGỌC THAM KHẢO

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn