[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG HÀN TÍN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU (BẢN GỐC NAKROTH)

 [Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG HÀN TÍN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU (BẢN GỐC NAKROTH)


Hàn Tín
I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát ThủII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại :


Đòn đánh thường thứ tư của Hàn Tín sẽ hất tung kẻ địch lên không trong 0,5 giây.
Hàn Tín sẽ tăng 60% tốc độ đánh sau khi đánh trúng mục tiêu bằng các kỹ năng của mình.


Kỹ năng 1:
CD: 9 / 8,4 / 7,8 / 7,2 / 6,6 / 6

Hàn Tín lao tới mục tiêu được chỉ định, lần lao tới sẽ gây 250/270/290/310/330/350 (+ 85% công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu trong phạm vi và hất tung kẻ địch trong phạm vi trong 0,8 giây.  Lần hất thứ hai có thể được tung ra trong vòng 5 giây tiếp theo, nhưng kẻ thù sẽ không bị hất tung.


Kỹ năng 2:
CD: 5

Hàn Tín nhảy lùi lại và đổi đòn đánh thường kế tiếp thành đòn quét trong 3 giây, đòn quét sẽ gây 180/200/220/240/260/280 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi.


Kỹ năng 3:
CD: 36/30/24

Hàn Tín múa thương theo hướng chỉ định bốn lần, gây 250/300/350 (+ 85% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải; đòn đánh cuối cùng sẽ hất tung kẻ địch trong phạm vi lên không trong 0,5 giây. Hàn Tín sẽ không bị khống chế và nhận được 30% giảm sát thương.


III. NGỌC KHUYÊN DÙNG
3 Comments

  1. Replies
    1. thằng này lỗi game mà không sửa nhỉ . vuốt lại sau thì lại phi về trước , vuốt trái lại sang phải

      Delete
Previous Post Next Post