HÀN TÍN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


I. GIỚI THIỆU

Vị trí: Rừng

Sát thương: Vật lý

Vai trò : Sát Thủ
II. CHI TIẾT KỸ NĂNG


Nội tại - Thương Sát Ý


Đòn đánh thường thứ tư của Hàn Tín sẽ hất tung kẻ địch lên trong 0.5s.

Hàn Tín sẽ tăng 50% Tốc đánh sau khi đánh trúng mục tiêu bằng các kỹ năng của mình.


Kỹ năng 1 -Xung Phong Vô Tình

Hồi chiêu: 9s / 8.4s / 7.8s / 7.2s / 6.6s / 6s                    Năng lượng: 45 (+ 5*Lv)


Hàn Tín lao tới mục tiêu được chỉ định, lần lao tới sẽ gây 300 (+ 55% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên mục tiêu trong phạm vi và hất tung kẻ địch trong phạm vi trong 0.8s.

Lần hất thứ hai có thể được tung ra trong vòng 5s tiếp theo, nhưng kẻ thù sẽ không bị hất tung.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400Kỹ năng 2 -Trận Quyết Chiến

Hồi chiêu: 5s                    Năng lượng: 65 (+ 5*Lv)

Hàn Tín nhảy lùi lại và cường hóa đòn đánh thường kế tiếp thành đòn quét trong 3s, đòn quét sẽ gây 180 (+ 100% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280


Kỹ năng 3 - Nhân Tài Kiệt Xuất

Hồi chiêu: 36s / 30s / 24s                    Năng lượng: 140 (+ 15*Lv)

Hàn Tín múa thương theo hướng chỉ định bốn lần, gây 250 (+ 85% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải

Đòn đánh cuối cùng sẽ hất tung kẻ địch trong phạm vi trong 0.5s. Hàn Tín sẽ không bị khống chế và nhận được 30% giảm sát thương.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 250 / 300 / 350III. NGỌC KHUYÊN DÙNG
3 Comments

  1. Replies
    1. thằng này lỗi game mà không sửa nhỉ . vuốt lại sau thì lại phi về trước , vuốt trái lại sang phải

      Delete
Previous Post Next Post