ĐẠT MA - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Đạt Ma | 达摩

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị Trí: Đường Đối KhángII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại - Chân Ngôn · Tâm Linh

Mỗi khi Đạt Ma tung kỹ năng sẽ nhận được hộ vệ thần chú, tối đa là 3 lớp. Mỗi lớp hộ vệ thần chú sẽ biến mất dần sau mỗi 2s

Mỗi lớp hộ vệ thần chú giúp tăng 80 Giáp vật lý trong 5s

Nếu kỹ năng trúng mục tiêu sẽ nhận 100% Tốc đánh trong 2s.

Đồng thời 2 đòn đánh thường tiếp theo được cường hóa gây thêm (+30% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi lại 60 Máu


Kỹ năng 1 - Chân Ngôn · Vô Tương

Hồi chiêu:7s                        Năng lượng: 45

Bồ Đề Đạt Ma phi nhanh về phía trước và tung ra một cú đấm cực mạnh, gây 200 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và hất tung mục tiêu trong 0.5s


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400


Kỹ năng 2 - Chân Ngôn · Minh Vương

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s                    Năng lượng: 60

Đạt Ma tung 5 cú đấm liên tiếp theo hướng chỉ định, mỗi cú đấm gây 75 (+33% Công vật lý) sát thương vật lý 

Đồng thời giảm 20 Giáp vật lý của mục tiêu, tối đa 5 điểm cộng dồn, kéo dài 5s


Sát thương: 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150

Giảm giáp: 20 / 28 / 36 / 44 / 52 / 60


Kỹ năng 3 - Chân Ngôn · Phổ Độ

Hồi chiêu: 35s / 30s / 25s                    Năng lượng: 100

Bồ Đề Đạt Ma tung một cú đấm cực mạnh theo hướng chỉ định, gây 150 (+55% Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh và hất kẻ địch về hướng đó.

Nếu kẻ địch bị đấm văng vào địa hình sẽ chịu 150 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý một lần nữa và bị choáng trong 1.5s

Đấm kẻ địch vào địa hình thành công sẽ kích hoạt thêm 1 lần đấm nữa gây 150 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và thêm 20% Máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý


III. TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG

(Trang Bị Chuyên Dụng) Trọng Quyền - 450

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Đạt Ma):
[Chân Ngôn · Phổ Độ] phạm vi lớn hơn, đòn đẩy trả xa hơn nhưng sát thương sẽ bị giảm đi 50%

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút(Trang Bị Chuyên Dụng) Vô Tương Trọng Quyền - 2070
+ 80 Công vật lý
+ 240 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Đạt Ma):
[Chân Ngôn · Phổ Độ] phạm vi lớn hơn, đòn đẩy trả xa hơn nhưng sát thương sẽ bị giảm đi 50%

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Máu tối đa cộng thêm đạt đến hơn 2500 thì thời gian làm choáng của [Chân Ngôn · Phổ Độ] khi va vào tường được tăng thêm 1s

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Trọng Quyền + Găng Tay Gai + Kiếm SắtĐạt Ma - Quyền Tăng

Đạt Ma - Quyền Vương

Đạt Ma - Nhà Phát Minh Vĩ Đại

Đạt Ma - Áo Giáp Vàng Sư Tử

Đạt Ma - Tinh Tế Lục Chiến Đội

Đạt Ma - Sa Mạc Hàng Tăng


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads