[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG BÁCH LÍ THỦ ƯỚC - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Bách Lí Thủ Ước | 百里守约

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG (Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

Đòn đánh thường của Thủ Ước sẽ gây ra 190% điểm vật lý cộng thêm sát thương vật lý, nhưng tốc đánh chậm và không thể bị bắn chí mạng.

Mỗi 1% chí mạng Thủ Ước sẽ chuyển nó thành 2,5 điểm vật lý .

 Ở trạng thái không chiến đấu, Thủ Ước có thể ẩn nấp ở rìa địa hình, vào trạng thái ngụy trang, tăng 16% ~ 30% tốc độ di chuyển, tốc độ di chuyển tăng theo cấp độ anh hùng.


Kỹ năng 1:

CD : 50/48/46/44/42/40

Thủ Ước đặt Rada dưới chân để có được tầm nhìn đầy đủ trong phạm vi 600 ~ 1000, tăng dần theo cấp độ kỹ năng.  Tích lũy tối đa 3 Rada.

 Có thể đặt tối đa 3 thiết bị tầm nhìn cùng lúc, mỗi thiết bị có thể tồn tại trong 300 giây. ( Địch có thể phá hủy )

 Nội tại:Khi Thủ Ước không di chuyển sẽ tăng 7/8/9/10/11/12% xuyên vật lý, cộng dồn tối đa 5 lớp. Sau khi di chuyển, hiệu ứng này sẽ giảm dần mỗi giây.


Kỹ năng 2:

CD: 1,5s

Thủ Ước nhắm bắn gây 750/850/950/1050/1150/1250 (+ 250% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý kèm 8% máu tối đa của mục tiêu lên mục tiêu trúng phải và giảm 90% tốc độ di chuyển của hắn trong 0,5 giây. Ngắm bắn sẽ mất. 2 giây, có thể bắn sớm nhg tỉ lệ trúng sẽ giảm.

Có 1 viên đạn sau 16~9 giây tối đa 3 viên (ảnh hưởng bởi giảm hồi chiêu)


Kỹ năng 3 :

CD: 25/20/15s

Thủ Ước nhảy về phía sau và bắn theo hướng đã định, gây 500/700/900 (+ 168% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây. Sau khi tiếp đất, bản thân sẽ tăng 30% tốc chạy tồn tại trong 2 giây, nhưng đòn đánh thường hoặc đòn đánh kỹ năng sẽ ngay lập tức ngừng tăng tốc độ di chuyển.


III. NGỌC THAM KHẢO


IV. Hình Cosplay 

Post a Comment

Previous Post Next Post