[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG BÁCH LÍ THỦ ƯỚC - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Bách Lí Thủ Ước | 百里守约

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG (Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

Đòn đánh thường của Thủ Ước sẽ gây ra 190% điểm vật lý cộng thêm sát thương vật lý, nhưng tốc đánh chậm và không thể bị bắn chí mạng.

Mỗi 1% chí mạng Thủ Ước sẽ chuyển nó thành 2,5 điểm vật lý .

 Ở trạng thái không chiến đấu, Thủ Ước có thể ẩn nấp ở rìa địa hình, vào trạng thái ngụy trang, tăng 16% ~ 30% tốc độ di chuyển, tốc độ di chuyển tăng theo cấp độ anh hùng.


Kỹ năng 1:

CD : 50/48/46/44/42/40

Thủ Ước đặt Rada dưới chân để có được tầm nhìn đầy đủ trong phạm vi 600 ~ 1000, tăng dần theo cấp độ kỹ năng.  Tích lũy tối đa 3 Rada.

 Có thể đặt tối đa 3 thiết bị tầm nhìn cùng lúc, mỗi thiết bị có thể tồn tại trong 300 giây. ( Địch có thể phá hủy )

 Nội tại:Khi Thủ Ước không di chuyển sẽ tăng 7/8/9/10/11/12% xuyên vật lý, cộng dồn tối đa 5 lớp. Sau khi di chuyển, hiệu ứng này sẽ giảm dần mỗi giây.


Kỹ năng 2:

CD: 1,5s

Thủ Ước nhắm bắn gây 750/850/950/1050/1150/1250 (+ 250% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý kèm 8% máu tối đa của mục tiêu lên mục tiêu trúng phải và giảm 90% tốc độ di chuyển của hắn trong 0,5 giây. Ngắm bắn sẽ mất. 2 giây, có thể bắn sớm nhg tỉ lệ trúng sẽ giảm.

Có 1 viên đạn sau 16~9 giây tối đa 3 viên (ảnh hưởng bởi giảm hồi chiêu)


Kỹ năng 3 :

CD: 25/20/15s

Thủ Ước nhảy về phía sau và bắn theo hướng đã định, gây 500/700/900 (+ 168% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây. Sau khi tiếp đất, bản thân sẽ tăng 30% tốc chạy tồn tại trong 2 giây, nhưng đòn đánh thường hoặc đòn đánh kỹ năng sẽ ngay lập tức ngừng tăng tốc độ di chuyển.


III. NGỌC THAM KHẢO


IV. Hình Cosplay 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn