Trượng Trường Sinh

 

Trượng Trường Sinh

Giá : 2090

+140 Công phép

+500 Mana tối đa

+800 Máu tối đa

Nội tại: Phục hồi 20% máu và năng lượng của bạn trong vòng 3 giây sau khi lên cấp

Nội tại duy nhất: Nhận thêm phòng thủ vật lí và phép thuật,tương đương với đòn tấn công phép của bản thân*0.4 và không quá 250 điểmPost a Comment

Previous Post Next Post