Trượng Rồng

 

Trượng Rồng 
Giá : 2100

+240 Công phép
+7% Tốc chạy

Nội tại duy nhất: +35% Các đòn đánh kĩ năng sẽ kích hoạt một vụ nổ trong diện tích 100(+40% cộng thêm)công phép
Hồi chiêu: 5 giây.Post a Comment

Previous Post Next Post