Trượng Rắn

Trượng Rắn
Giá : 2050


+240 Công phép
+5% Tốc chạy
+ 5% Hồi chiêu


Gây sát thương sẽ giảm 50% hồi máu của mục tiêu trong 1.5 giây (Nếu sát thương được kích hoạt bời đòn đánh cơ bản, thời gian sẽ kéo dài thành 3 giây)

Post a Comment

Previous Post Next Post