Trượng Băng

 

Trượng Băng
Giá : 2100

+160 Công phép

+5% Giảm hồi chiêu

+600 Máu tối đa

Nội tại: Kỹ năng làm địch nhận giảm tốc độ di chuyển (so với tốc độ gốc) tạo thành 120-400 sát thương phép, CD 3sPost a Comment

Previous Post Next Post