Song Trượng Tai Ương


Song Trượng Tai Ương

Giá : 2120

+180 Công phép

+500 Máu tối đa

+500 Năng lượng mana

+8% Tốc chạy

Nội tại: Sau khi sử dụng kỹ năng,đòn đánh thường tiếp theo trong 5 giây sẽ cộng thêm 30% sát thương phép của đòn tấn công vật lý(+80% cộng thêm)

Hồi chiêu : 3 giây

Post a Comment

Previous Post Next Post