Quyền Trượng Giáp

Quyền Trượng Giáp
Giá : 1950

+200 Công phép
+600 Máu tối đa
+ Hồi 15 mana mỗi 5 giây

Nội tại : Khi lượng máu thấp hơn 30% lập tức nhận được lớp lá chắn hấp thụ (500 +1,5* công phép thuật ) sát thương. Trong thời gian này bản thân được tăng 30% tốc chạy trong 4 giây.
CD: 90 giây.

 
Post a Comment

Previous Post Next Post