Mặt Nạ Quỷ


 Mặt Nạ Quỷ

Giá : 2040

+120 Công phép

+800 Máu tối đa

+5% Hồi chiêu

Nội tại: Kỹ năng đánh trúng kẻ địch ,trong vòng 3s mục tiêu chịu 4 lần (3% máu hiện tại) sát thương phép,mỗi lần sẽ gây ra tối đa 200 sát thương lên quái vật
Post a Comment

Previous Post Next Post