[Huy Gồm ] TIỂU KIỀU - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tiểu Kiều | 小乔

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:


 Tiểu Kiều tung kỹ năng trúng kẻ địch sẽ tăng 25% tốc độ di chuyển trong 2 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 5 Tiêu hao: 45

 Tiểu Kiều ném quạt bay theo hướng xác định, gây 500/580/660/740/820/900 (+ 80% cộng thêm phép) sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải, từ kẻ địch thứ hai sẽ giảm đi 20% sát thương, giảm tối đa 40%.


Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.6 / 9.2 / 8.8 / 8.4 / 8 Tiêu hao: 70

 Tiểu Kiều triệu hồi một cơn lốc trong khu vực chỉ định và hất tung chúng lên không trong 1,5 giây gây 300/340/380/420/460/500 (+ 50% cộng thêm phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong khu vực.


Kỹ năng 3:

CD: 42/35/28 Tiêu hao: 140

 Tiểu Kiều triệu hồi mưa sao băng và liên tục rơi về phía những kẻ địch xung quanh trong 5 giây. Mỗi sao băng sẽ gây ra 400/500/600 (+ 100% cộng thêm của phép thuật) sát thương phép. Mỗi kẻ địch có thể chịu tối đa 4 sao băng. Khi một ngôi sao băng trúng cùng một mục tiêu, nó sẽ chỉ gây ra 50% sát thương từ ngôi sao băng thứ hai. Trong thời gian thả, sẽ có hiệu ứng tốc chạy.


III. COSPLAY 


XEM THÊM : 
Cosplay Tiểu Kiều Vương Giả Vinh Diệu Siêu Kute và sexy (hoangtrangpc.blogspot.com)

1 Comments

  1. The reel symbols are classic—cherries, 7s, card fits and fruit symbols, with icons corresponding to cube and slot machines added within the Vegas model. That Hamster game—you guessed it, there are hamster characters working to spin a wheel—joined the persistent-feature Inferno Wheel as Gaming Arts’ early video games to function a wheel-spinning bonus. This yr, the wheel recreation rises to new heights with Let’s Spin, model new} recreation collection that represents, as a lot as anything does, Gaming Arts’ maturation as a slot supplier. No, Big Spin Casino does not currently offer a no deposit bonus. However lots of different generous no deposit bonuses can be discovered 코인카지노 on this web page. The promotions are the star of the show for us, with the $1,000 welcome bonus in particular being big and some of the accessible.

    ReplyDelete
Previous Post Next Post