[Huy Gồm ] LƯU BỊ - VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lưu Bị | 刘备

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

Súng của Lưu Bị là một khẩu shotgun, và mục tiêu sẽ nhận (50% tổng sức tấn công + 40% x mỗi viên đạn bắn trúng )sát thương vật lý. Mỗi viên đạn bắn trúng tướng địch,sẽ giúp lưu bị tăng 3 ~ 11(tăng dần theo cấp độ anh hùng) điểm xuyên giáp mỗi lớp , tối đa 12 lớp trong 6 giây. Chỉ hai viên đạn nằm giữa mới có thể gây chí mạng hoặc kích hoạt hiệu ứng đi kèm đòn đánh. Công trình không phải chịu sát thương thêm từ các mũi tên này.


Kỹ năng 1 :

CD: 8 / 7.6 / 7.2 / 6.8 / 6.4 / 6 tiêu thụ: 60

Lưu Bị tăng 40% tốc độ di chuyển trong 1.5 giây và nhận 2 lần bắn trong đòn đánh thường tiếp theo. Trong khi bắn, mỗi viên đạn sẽ gây ra 150/170/190/210/230/250 (+ 25% công vật lý) .


Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.4 / 8.8 / 8.2 / 7.6 / 7 Tiêu hao: 80

Lưu Bị lao theo hướng chỉ định, gây 180/200/220/240/260/280 (+ 70% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch va phải và dừng lại, kẻ địch trúng phải đồng thời sẽ bị đẩy lùi .Nếu có nạn nhân tướng địch trúng chiêu sẽ giúp Lưu Bị giảm 2 giây hồi chiêu này.


Kỹ năng 3:

CD: 60/55/50 tiêu thụ: 130

Lưu Bị loại bỏ mọi trạng thái khống chế hiện tại, đồng thời tự tạo lá chắn giúp chặn 1000/1500/2000 sát thương trong 6 giây, Lưu Bị sẽ nhận được hiệu ứng loại bỏ khống chế trong 3 giây và khiến mọi đòn đánh hoặc chiêu thức chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành giá trị cộng thêm cho lá chắn (20% hiệu lực lên lính và quái); tối đa lên đến 150% giá trị lá chắn gốc. Đặc biệt ngay tại thời điểm tung chiêu Lưu Bị còn được tăng 50/100/150 Công vật lý kéo dài 6 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post