ĐIỂN VI - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ

Vị Trí: Rừng

Sát thương: Vật lý, Thực
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


Nội tại - Kích Nộ

Mỗi khi Điển Vi hạ gục hoặc hỗ trợ, sẽ tăng 1 lớp sức mạnh tối đa 20 lớp. Mỗi lớp sẽ cộng thêm 12 Công vật lý.


Kỹ năng 1 - Mắt Đỏ

Hồi chiêu: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s                   Năng lượng: 55


Điển Vi loại bỏ hiệu ứng khống chế của bản thân và tăng 60% Tốc chạy trong 3s.

Đòn đánh thường tiếp theo sẽ chém kẻ địch xung quanh gây 300 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý.


Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550


Kỹ năng 2 - Cuồng Huyết

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s               Năng lượng: 65

Điển Vi giậm nát mặt đất, gây 250 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu trong khu vực và giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s.

Nếu giậm trúng mục tiêu , bản thân sẽ tăng 200% Tốc đánh và 25% Hút máu từ đòn đánh thường trong 3 giây.


Sát thương: 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400

Hút máu: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% /50%


Kỹ năng 3 - Thị Huyết

Hồi chiêu: 30s / 25s / 20s                 Năng lượng: 130

Điển Vi nhảy và bổ vào đầu mục tiêu gây 300 (+90% Công vật lý) sát thương thực 

Và giảm 50% Tốc chạy của mục tiêu trong 3s, đồng thời tự cường hóa bản thân khiến sát thương của bản thân gây thêm sát thương thực bằng 3% Máu tối đa của mục tiêu trong 5s.


Sát thương: 300 / 350 / 400


Điển Vi - Chiến Sĩ Điên Cuồng

Điển Vi - Hoàng Kim Võ Sĩ

Điển Vi - Cùng Kỳ

Điển Vi - Cảnh Báo Màn Hình Xanh

Điển Vi - Đại Tông

Điển Vi - Trái Tim Thiết Giáp


Post a Comment

Previous Post Next Post