Giáp Gai

 

Giáp Gai

Giá : 1910

+30 Công vật lí

+400 giáp vật lí

Phản lại 25% sát thương vật lí dưới dạng sát thương phép cho đối thủ. Mỗi 20 giáp vl tăng 1% sát thương

Nội tại duy nhất: Khi nhận sát thương vượt quá 20% máu tối đa trong 2 giây sẽ gây sát thương bằng 10% máu tối đa cho các mục tiêu xung quanh. CD: 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post