Chén Thánh

 

Chén Thánh

Giá : 1800

+180 Công phép

+15% Hồi chiêu

+ 25 mana mỗi 5 giây

Nội tại: Phục hồi 1% năng lượng mỗi giây,nếu năng lượng đầy sẽ phục hồi 1% máu mỗi giây

Post a Comment

Previous Post Next Post