[Huy Gồm ] Việt Hóa Kĩ Năng Tướng Tư Không Chấn Trong Vương Giả Vinh Diệu

 


 Tư Không Chấn
I. GIỚI THIỆU

 Tư Không Chấn với vai trò là đấu sĩ pháp sư. 
 Ra mắt ngày : 14-1-2021


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG (Translator : Linh Manh Truong; Remiathan)Nội tại: Thiên Lôi Dẫn
-Đòn đánh thường của Tư Không Chấn sẽ gây ra 140 (+ 3 * Cấp độ) (+30% công vật lý) (+25% công phép) sát thương phép. 
Khoảng cách gần sẽ kích hoạt đòn đánh cận chiến, khoảng cách thời gian giữa các đòn đánh giảm xuống.
 
-Mỗi đòn đánh thường nhận được 1 điểm thiên lôi chi lực, tối đa 6 điểm. Khi điểm thiên lôi chi lực đạt tối đa, Tư Không Chấn có thêm cơ hội để tung ra các kỹ năng cơ bản (kỹ năng 1 hoặc 2). 

-Sau khi sử dụng kỹ năng 1 hoặc 2, Tư Không Chấn sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 300 (+ 9 * Cấp độ) (+25% công phép) sát thương phép trong 1 phạm vi.


Kỹ năng 1 : Bôn Lôi Tật
Thời gian hồi chiêu: 10/ 9.6/9.2/8.8/8.4/8s

 -Tư Không Chấn lướt về phía trước, gây 180/216/252/288/324/360 (+20% công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên đường lướt qua và nhận thêm 210/235/260/285/310/335(+10% công phép) giáp ảo, duy trì 2s.


 Kỹ năng 2: Cường Lôi Kích
Thời gian hồi chiêu:  13/ 12.6/12.2/11.8/11.4/11s

-Tư Không Chấn hướng về phía trước phóng ra 1 đạo Cuồng lôi chi lực, khi đạt được phạm vi tối đa hoặc chạm vào mục tiêu sẽ phát nổ sau 1 khoảng thời gian rất ngắn dừng lại, tạo thành hiệu ứng đẩy lùi và 250/300/350/400/450/500 (+30%công phép) sát thương phép thuật. Mục tiêu càng gần Tư Không Chấn sẽ bị đẩy lùi ra càng xa.


Kỹ năng 3: Lôi Đình Vạn Quân
Thời gian hồi chiêu: 70/60/50s

Tư Không Chấn bay lên không trung, biến hình thành Lôi đình chi vương. 

-Quá trình biến hình kéo dài 1.5s, trong thời gian đó ở trạng thái bá thể (miễn khống chế), gia tăng 30% tốc độ di chuyển, không bị cản trở bởi địa hình, đồng thời có 5 chiếc trống gây ra Lôi kích tấn công ngẫu nhiên mục tiêu xung quanh(ưu tiên tướng địch). Mỗi đòn lôi kích gây 80/100/120 (+4% công phép) sát thương phép, Tư Không Chấn thu được 1 điểm Thiên Lôi chi lực và 180/210/240(+10%) lá chắn hộ thể, kéo dài 1s.

-Khi tiếp đất, Tư Không Chấn gây ra 360/540/720(+35% công phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh. Biến hình kéo dài 10s, mỗi đòn đánh thường thu được 2 điểm Thiên Lôi chi lực. 
Đòn đánh thường xa sẽ gây ra chuỗi sấm sét, phóng điện gây 100/150/200(+10% công phép) sát thương cho kẻ địch. Đòn đánh cường hóa sẽ được gia tăng phạm vi gây sát thương

III. VIDEO THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post