[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG MÔNG ĐIỀM TRONG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Mông Điềm

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đấu Sĩ
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG (Translator: Trần Đẳng Đẳng )

Nội tại :

Sát thương do kỹ năng  (Thuẫn Kích) đánh vào kẻ địch hoặc trong tư thế phòng thủ (bỏ qua trị số miễn thương) sẽ tăng thanh nộ. Sức mạnh vật lí của Mông Điềm sẽ tăng khi thanh nộ tăng. Thanh nộ tăng trong 1,5 giây và đòn đánh sau khi thanh nộ đầy gây 20% dame ngoài và hồi 8% sát lượng máu đã mất.
Thế trận phòng thủ: Đòn đánh tổng hợp của Mông Điềm tiêu hao toàn bộ thanh nộ để cường hóa thành một đòn cục súc gây 40 (+ 100% công vật lý) dame vật lí. Trong thời gian nạp có thể giảm 20% sát thương nhận trực diện, miễn nhiễm hiệu ứng khống chế và nhận thêm 100% nộ.  Nếu Mông Điềm chịu sát thương trong khoảng thời gian này, nó sẽ làm mục tiêu bị chậm đi 90% trong 0,5 giây.


Kỹ năng 1:


Mộng Điềm lao tới theo hướng chỉ định, gây 200/240/280/320/360/400 (+ 70% công vật lý) dame vật lý lên kẻ địch trên đường. Khi kết thúc, sẽ thực hiện một đòn Thuẫn kích để húc bay mục tiêu và tăng nộ. Trong lúc lao tới có thể lợi dụng chiêu 2 làm gián đoạn delay.

Thế trận phòng thủ: Không lao đến, không thể đẩy lùi kẻ địch, nhưng cd giảm nhanh, đồng thời có thể thay đổi hướng phòng thủ.Kỹ năng 2:


Mộng Điềm dậm chân tại chỗ, mở lá chắn bước vào thế phòng thủ, đẩy lùi địch xung quanh và gây 100/120/140/160/180/200 (+ 35% công vật lý) dame vật lý. Tái kích hoạt kỹ năng để giải trừ trạng thái phòng thủ và tăng 50% tốc độ di chuyển trong 1 giây. Thế trận phòng thủ: giảm 20% sát thương chính diện.


Kỹ năng 3:

Mộng Điềm triệu tập 4 binh sĩ Huyền Ung để chiến đấu với mình trong 20 giây, quân sĩ lao về phía Meng Tian từ bốn hướng, gây dame vật lý cho kẻ thù trên đường và tăng một số lượng lớn nộ.  Những người lính thề chết đi theo, tấn công và xả skill với Mông Điềm.  Binh lính Huyền Ung có các thuộc tính riêng (phụ thuộc vào các chỉ số cộng thêm của Mông Điềm). Tái kích hoạt kỹ năng, Mông Điềm sẽ chỉ huy binh lính hoán trận. Giảm sát thương chính diện khi chuyển đổi hình tròn sang vuông.

Thế trận phòng thủ: Binh lính Huyền Ung sẽ vào thế thủ cùng với Mông Điềm.III. NGỌC KHUYÊN DÙNG


Post a Comment

Previous Post Next Post