[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG KÍNH (镜) TRONG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


Kính

I. GIỚI THIỆU
 Vai trò : Sát thủ


II.VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Trần Đẳng Đẳng )
Nội tại:

 Thân và ảnh gây dame lên kẻ địch sẽ tích 2 dấu khác nhau, trên người kẻ địch cùng lúc
có 2 dấu sẽ kích hoạt Xé Rách, sát thương sẽ bị chém theo phần trăm máu mất đi, đồng thời
reset CD chiêu 1 và 2.  Ảnh gây ra 30% dame theo thân và có hồi máu, chỉ gây 10% sát thương
cho tháp, ảnh và thân càng xa thì dame và hồi máu càng nhiều, có thể tăng đến tối đa 80% của
thân. Sau khi hiệu ứng này được kích hoạt, Kính sẽ tạm thời mất hiệu ứng bị động này trong
một khoảng thời gian, thời gian mất hiệu ứng trong ulti giảm.


Kỹ năng 1:

Thấu kính bao bọc cơ thể và nhanh chóng đâm về trước gây 120/150/180/210/240/270 (+ 85%
công vật lý) sát thương vật lý và 30% giảm tốc lên kẻ địch trên đường đi, đồng thời làm yếu đòn
đánh thường tiếp theo, gây hai lần dame vật lí thêm (+ 10% công vật lý cộng thêm).  Bị động:
Khi không có ảnh phản chiếu, nó sẽ tạo ra ảnh phản chiếu và cùng lao về phía trước, ảnh phản
chiếu tồn tại trong 2 giây và sao chép tất cả các hành vi của thân trừ ulti.


Kỹ năng 2:

Kính gây 90/108/126/144/162/180 (+ 70% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên địch
trong phạm vi xung quanh và nhận 50% gia tốc phân rã trong 1 giây, đồng thời hồi
60/76/92/108 mỗi lần đánh trúng mục tiêu / 124/140 (+ 24% công vật lý) điểm sinh lực, bắt đầu
từ mục tiêu thứ hai, lượng hồi phục giảm xuống 25%.
Bị động: Khi không có ảnh phản chiếu, nó sẽ tạo ra ảnh phản chiếu và cùng tấn công, ảnh phản
chiếu tồn tại trong 2 giây và sao chép tất cả các hành vi của thân trừ ulti.


Kỹ năng 3: 

Kính bay về phía trước và khoá kẻ địch trong 1 giây. Sau khi đạt được khoảng cách xa nhất mở
trận gương. Thân và ảnh sẽ tách ra hai bên, trận gương tồn tại 10s, trong thời gian đó ảnh sẽ
sao chép toàn bộ hành động của thân, rời khỏi trận thì hủy chiêu. Tái thực hiện chiêu thì thân
và ảnh sẽ đổi vị trí cho nhau, lúc đổi chỗ delay 1.5s, nếu tạo dame cho địch thì được đổi vị trí
ngay.
Sau khi mở trận, mép trận sẽ tạo 8 mảnh gương. Thời gian mở trận, khi thân hoặc ảnh gây
dane lên địch, mảnh vỡ gần nhất sẽ bay tới và gây dame theo phần trăm máu giảm sút.

III. NGỌC KHUYÊN DÙNG


Post a Comment

Previous Post Next Post