KÍNH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủII.VIỆT HÓA KỸ NĂNG 
Nội tại - Chú Kính

Bản thể và Ảo ảnh gây sát thương lên kẻ địch sẽ tích 2 dấu khác nhau, trên người kẻ địch cùng lúc có 2 dấu sẽ kích hoạt Xé Rách, gây (4% Máu đã mất) sát thương vật lý

Đồng thời ngay lập tức làm mới kỹ năng [Khai Phong] và [Liệt Không]. Khi kích hoạt hiệu ứng này sẽ bị mất khả năng tái kích hoạt trong 5s, trong [Kiến Ảnh] là 2s

Ảo ảnh gây ra 30% sát thương và hồi phục. Ảo ảnh và Bản thể càng xa sát thương và hồi phục càng lớn tối đa 80% (Chỉ có thể gây 10% sát thương lên công trình)Kỹ năng 1 - Khai Phong

Hồi chiêu: 9s / 8.8s / 8.6s / 8.4s / 8.2s / 8s                Năng lượng: 50


Kính lao về phía trước gây 40 (+ 70% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 30% Tốc chạy lên kẻ địch trên đường lướt, đồng thời làm yếu đòn

Đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây hai lần (+ 10% Công vật lý) sát thương vật lý.

Bị động: Khi không có Ảo ảnh, nó sẽ tạo ra Ảo ảnh và cùng lao về phía trước. Ảo ảnh tồn tại trong 2s và sao chép tất cả các hành vi của Bản thể trừ [Kiến Ảnh]


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 40 / 105 / 170 / 235 / 300 / 365


Kỹ năng 2 - Liệt Không

Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 50


Kính gây 40 (+ 60% Công vật lý) sát thương vật lý lên địch trong phạm vi xung quanh và nhận 50% Tốc chạy giảm dần trong 1s

Đồng thời hồi 60 (+ 24% Công vật lý) Máu cho mỗi mục tiêu trúng đòn, từ mục tiêu thứ hai, lượng hồi phục giảm xuống 25%.

Bị động: Khi không có Ảo ảnh, nó sẽ tạo ra Ảo ảnh và cùng lao về phía trước. Ảo ảnh tồn tại trong 2s và sao chép tất cả các hành vi của Bản thể trừ [Kiến Ảnh]


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 40 / 95 / 150 / 205 / 260 / 315

Hồi phục: 60 / 76 / 92 / 108 / 124 / 140


Kỹ năng 3 - Kiến Ảnh

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 90


Kính bay về phía trước và khoá kẻ địch tại trung tâm trong 1s. Sau khi đạt được khoảng cách xa nhất mở ma trận gương.

Bản thể và Ảo ảnh sẽ bay ra từ 2 bề phía của ma trận gương

Tái kích hoạt chiêu thì Bản thể và Ảo ảnh sẽ đổi vị trí cho nhau. Trong khi bay sẽ hồi phục lại cho bản thân 10 (+4% Công vật lý) Máu mỗi 0.05s của chuyến bay đồng thời giảm 30% Sát thương nhận phải.

Mỗi lần hoán đổi vị trí sẽ bị hoãn 1.5s cho lần đổi tiếp theo. Nếu tạo sát thương cho địch thì được đổi vị trí ngay.

Sau khi mở trận, mép trận sẽ tạo 8 mảnh gương. Thời gian mở trận, khi thân hoặc ảnh gây
sát thương lên địch, mảnh vỡ gần nhất sẽ bay tới và gây sát thương vật lý bằng 2% Máu đã mất.

Ma trận gương sẽ tồn tại trong 10s, Nếu ra khỏi ma trận gương sẽ lập tức hủy ma trận.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Hồi phục: 10 / 15 / 20


III. NGỌC KHUYÊN DÙNG


Post a Comment

Previous Post Next Post