Long Lân Lợi Kiếm

 


Kiếm Lửa


Giá : 750
+8% tốc độ di chuyển


(Bắt buộc mang theo skill trừng phạt để mới mua được, có thể nhận được kỹ năng cuồng diệm trừng phạt)
Bị động – săn thú
Tăng 30% exp và 20 tiền khi giết quái. Sau đòn đánh cơ bản/ skill trúng mục tiêu, mục tiêu sẽ chịu 80-500 điểm sát thương thực mỗi 0,5s; tồn tại 2s
Bị động – tặng thưởng
Sau đòn đánh cơ bản/ skill trúng địch, mỗi 0.5s sẽ tạo thành 1 lần sát thương thực, tồn tại trong vòng 2s. Số lượng sát thương được xác định bởi số tầng tặng thưởng, mỗi tầng có thể tăng 2 điểm sát thương thực, hạ gục địch hoặc hỗ trợ công kích có thể nhận được 2 tầng tặng thưởng hoặc 1 tầng hiệu quả, hiệu quả nhiều nhất ko quá 20 tầng.
Bị động – du kích
Khi có đồng đội ở gần, đồng đội sẽ nhận được toàn bộ thưởng từ lính, bản thân nhận được 50% tiền và exp.
Khi có nhiều hiệu ứng du kích cùng tồn tại, chỉ có người dùng du kích có ít tiền nhất mới nhận được hiệu quả.
 
Post a Comment

Previous Post Next Post