Rìu Tank

 


Rìu Tank


Giá : 750


Tăng 60% sát thương lên quái rừng. Giết quái trong phạm vi 500 bạn sẽ nhận được thêm 30% exp và 20% vàng

Mỗi giây gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh bằng 0,6% máu tối đa, mỗi lớp sát thương phép sẽ cộng thêm bằng 0,02% máu tối đa, sát thương phép lên quái rừng bằng 1,5% máu tối đa.

Giết quái trong phạm vi 500 sẽ tăng 40 máu tối đa , cộng dồn tối đa 20 lần.

Post a Comment

Previous Post Next Post