Rìu Tank Nâng Cấp

 


Rìu Tank Cao Cấp


Giá : 1800

+800 máu tối đa


Trong 4p đầu, sát thương gây ra lên lính bị giảm 25%

Loại bỏ bảo hộ tinh linh của đối phương

Kỹ năng hoặc đánh thường trúng địch sẽ gây (100 +5% máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên tướng địch trúng phải và giảm 60 tốc độ di chuyển của kẻ địch duy trì trong 3s, CD 10s.

Kết liễu quái rừng +30% kinh nghiệm và 20% vàng. Kỹ năng hoặc đánh thường vào quái, mỗi 0.5s quái sẽ chịu  150-710 sát thương chuẩn, liên tục trong 2s.

Hạ gục/hỗ trợ được cộng 2/1 tầng tưởng thưởng, mỗi tầng +60 máu tối đa. Tối đa 20 tầng.

Post a Comment

Previous Post Next Post