Lưỡi Kiếm Ngắn

 


Dao Găm

Giá : 250

 Giết quái rừng sẽ nhận được thêm 20% exp

Gây sát thương lên quái sẽ gây hiệu ứng bốc cháy 70 - 490 sát thương chuẩn mỗi 0.2 giây. Nhận 10 vàng khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ. Nhận thêm tiền khi tích lũy được 100 vàng

Nội tại: Khi có đồng đội xung quanh bạn,... ( Phải mang trừng phạt để mua được lưỡi kiếm)

Post a Comment

Previous Post Next Post