Kiếm Vật Lí Nâng Cấp

 


Kiếm Vật Lí Cao Cấp


Giá : 2160

+60 công vật lí 

+8% Tốc chạy


Tăng 60% sát thương lên quái rừng( Chỉ hiệu quả với tướng cận chiến )

Giết quái trong phạm vi 500 bạn sẽ nhận được thêm 30% exp và 20% vàng

Giết quái trong phạm vi 500 sẽ tăng 2 công vật lí và giảm 0,5% thời gian hồi chiêu, cộng dồn tối đa 30 lần .

Tăng xuyên giáp vật lí 30 ~ 100 điểm.

Post a Comment

Previous Post Next Post