Kiếm Phép Nâng Cấp


 

Kiếm Phép Cao Cấp


Giá : 2160

+80 công phép

+ 5% hồi chiêu

+7% tốc chạy 


Sau khi sử dụng kĩ năng,đòn đánh thường tiếp theo trong 5 giây sẽ cộng thêm 50+0.5*công phép. CD :2 giây

Tăng 60% sát thương lên quái rừng. Giết quái trong phạm vi 500 bạn sẽ nhận được thêm 30% exp và 20% vàng

Giết quái trong phạm vi 500 sẽ tăng 6 công phép, cộng dồn tối đa 30 lần .

Sau khi sử dụng kĩ năng trúng mục tiêu sẽ gây ra vụ nổ gây (150 + 25% công phép ) sát thương phép, sau đó ấn sẽ nằm dưới mặt đất 2 giây và tiếp tục phát nổ gây (200 + 10% công phép) sát thương phép. Hồi chiêu 5s.


Post a Comment

Previous Post Next Post