Giày Trộm Chó

 


Giày Trộm Chó

Giá : 530

+60 tốc độ di chuyển sau khi rời khỏi giao tranh

Nội tại duy nhất : +60 tốc độ di chuyển .

Post a Comment

Previous Post Next Post