Giày Tốc Hành

 


Giày Tốc Hành

Giá : 530

+60 tốc độ di chuyển sau khi rời khỏi giao tranh

Nội tại duy nhất : +80 tốc độ di chuyển .

Post a Comment

Previous Post Next Post