Giày Giáp

 


Giày Giáp

Giá : 710

+110 Giáp vật lí

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Giảm 15% sát thương gánh chịu từ đòn đánh tay - Nội tại duy nhất

Post a Comment

Previous Post Next Post