Giày Giảm Hồi Chiêu

 
Giày Hồi Chiêu

Giá : 710

+15% Giảm hồi chiêu

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Tốc độ hồi chiêu của tất cả kỹ năng tăng 3-10% theo cấp . Các kỹ năng dưới 5s sẽ ko được tính .

Post a Comment

Previous Post Next Post