Dao Săn


 Dao Săn

Giá : 250

Tăng 50% sát thương lên quái rừng. Giết quái rừng hoặc đồng minh giết trong phạm vi 500, sẽ nhận được thêm 20% exp . ( Phải mang trừng phạt để mua được dao săn)


Post a Comment

Previous Post Next Post