Vô Cực Kiếm

 

Vô Cực Kiếm

Giá : 2140

+ 110 công vật lí

+ 25% tỉ lệ chí mạng 

+ 40% sát thương chí mạng

Post a Comment

Previous Post Next Post