Trượng Sóng

 

Trượng Sóng

Giá : 2120

+180 Công phép

+10% Hồi chiêu

Nội tại duy nhất: Gây sát thương lên một tướng sẽ tăng(9 + Lv*1) xuyên phép trong 4 giây và hiệu ứng này có thể cộng dồn 10 lần.Post a Comment

Previous Post Next Post