Tinh Cầu Lam

 

Tinh Cầu Lam

Giá : 2080

+140 giáp phép

+140 giáp vật lí

Sau khi sử dụng 2 lần giáp hồi sinh. Trong cửa hàng sẽ biến mất giáp hồi sinh và tinh cầu lam được mở bán với mức giá tương đương ( Kết hợp nâng cấp trang bị )

 


Post a Comment

Previous Post Next Post