Thương Sinh Mệnh

 

Thương Sinh Mệnh

Giá : 1900

+60 công vật lí

+ 5% hồi chiêu

+Nội tại: Khi nhận sát thương chí mạng, sẽ vào trạng thái bất tử trong thời gian ngắn và tăng 30% tốc chạy trong 1 giây ( tướng đánh xa giảm còn 0,5 giây )

CD: 120 giây


Post a Comment

Previous Post Next Post