Tam Hợp Kiếm

 

Tam Hợp Kiếm

Giá : 2100

+ 80 công vật lí

+ 20% tỉ lệ chí mạng 

+ 400 máu tối đa 

+ 400 năng lượng tối đa

Nội tại : Sau khi sử dụng kĩ năng, tăng 12% tốc chạy trong 2 giây và đòn đánh thường tiếp theo gây thêm 0,8*công vật lí.

CD : 3 giây.Post a Comment

Previous Post Next Post