Sách Hút Máu

 

Sách Hút Máu

Giá : 2090

+180 Công phép

+10% Hồi chiêu

+1000 Máu tối đa

Nội tại: Tăng 25% Hút máu phépPost a Comment

Previous Post Next Post